пари на заем

Как да кандидатствам за кредит лична карта?

Днес потребителите имат свобода да избират дали да разчитат на спестявания или пък да вземат кредит, с който да покрият своите финансови нужди. Предимствата на онлайн кредитирането е и основната причина този финансов инструмент да набира такава висока популярност през последните години. А няма и как да бъде по друг начин, при условие, че клиента има право сам да избере сумата,за която кандидатства както и това в какъв срок да я върне. Изготвянето на погасителния план е съобразен с индивидуалните […]

За удобството да ползваш кредит без поръчител

Статистика показва, че много от хората се отказват от взимането на кредити по една много основателна причина – намирането на поръчител. Ако преди години всеки ставаше поръчител за кредит на свои приятели и роднини за да изтегли така наречените „каси“ или заеми, то днес е доста трудно и почти невъзможно да намерите човек, който да гарантира, че е солидарен съдлъжник на получения от вас заем. Бъдете сигурни, че дори най-близките ви хора ще откажат да се превърнат в гаранти по […]

кредит

Защо избираме варианта бърз кредит до минути?

Онлайн кредитирането е много бърза развиваща се финансова услуга. Именно поради експресността на получаването на средствата от клиентите на практика те предпочитат да плащат по-високи лихви, отколкото да чакат банката да склони да им даде заем. И тъй като политиката на фирмите, отпускащи бърз кредит до минути е действително да се съсредоточат във времето на обслужване то поради това клиентите ги предпочитат. А времето е фактор, който наистина има главна роля в нашето съвремие и обикновено възникващите изневиделица парични тревоги […]

За заемите в миналото и тези в наши дни

Кредитирането е нещо, без което бихме живели значително по-трудно.. Интересен факт е, че то се е зародило наистина доста отдавна, но в много по-примитивна форма и опростени процедури. Днес обаче, всичко е съобразено с всеки индивидуален клиент, също както и банките, от които можете да изтеглите заем да доста… В миналото, например още в Средновековието, кредитът е представлявал следното: хората да разменяли стоки по между си, като връщането им е било с малко отгоре, или с така наречената тогавашна лихва. […]